5 pontból álló akcióterv a hazai e-mobilitás térnyerésének felgyorsítására

1. Átrstrukturált sávos állami támogatási program: Legfontosabb egy alapjaiban megújult állami támogatási program elindítása. Az aktuális e-modell kínálathoz, illetve árszínvonalhoz igazított új sávos rendszer bevezetése javasolt: 15 millió forintig 3,5 millió forint, míg 15 és 20 millió forint közötti ártartományban 2 millió forint támogatás javasolt. Új feltételként szerepelne, hogy magánszemélyeknek alanyi jogon, azaz pályázat nélkül járna az állami támogatás összege, személyenként 1 db e-autó vásárlására. Jogi személyek (pl.: vállalatok) esetében maradna a pályázati út, maximum 5 db e-autó vásárlását tenné lehetővé az állami támogatási rendszer tisztán elektromos autó vásárlása esetében. Teljesen új elemként szerepelhet (számos európai példa alapján) a használt tisztán elektromos autók bevonása a támogatási körbe. A támogatás mértéke maximum 2 millió forint lehet, mely programban kizárólag magánszemélyek vehetnek részt jövedelmi helyzetük arányában. Minél kisebb az előre meghatározott sávok alapján a az igazolt jövedelem mértéke, annál nagyobb a támogatás összege. Javaslatunk szerint maximum 10 millió forintos vételárig, illetve maximum 3 éves tisztán elektromos autó vásárlása esetében alkalmazható. A megújult állami támogatási program az Európai Unió Helyreállítási Alapjából kerülne finanszírozásra.

2. Töltőinfrastruktúra fejlesztése: Magánszemélyek otthoni töltőpont létesítésének támogatására, háztartásonként maximum 300.000 forint erejéig, melyből a töltő kialakításához szükséges hálózatfejlesztés is finanszírozható. Jogi személyek (vállalkozások) gyors és villámtöltő telepítésére pályázhatnának, gyorstöltő esetében 500.000 forint, míg villámtöltő esetében 2 millió forint erejéig. Az állami támogatási program az Európai Unió Helyreállítási Alapjából kerülne finanszírozásra.

3. Kiszámítható, tervezhető ösztönzői rendszer kialakítása: Az egyes indirekt ösztönök mint a vagyonszerzési illeték, regisztrációs adó, gépjárműadó, cégautó adómentesség, vagy az ingyenes parkolás fenntartását, illetve kiegészítését javasoljuk új keretrendszer mentén. Új indirekt ösztönzőként javasoljuk bevezetni a tisztán elektromos autók autópálya díjmentességét (előzetes regisztrációt követően) mellyel nagyobb távok megtételére is ösztönözzük az e-autó tulajdonosokat. Az egyes ösztönzök kivezetése kiszámítható módon, egy előre tervezett idősíkon történne, több évre lebontva, jogszabályban történő rögzítéssel. Példa: Regisztrációs adómentesség kivezetése 2025-től, vagyonszerzési illetékmentesség kivezetése 2026-től. Ingyenes parkolás megszüntetése egységesen országos szinten a plug-in hibridekre vonatkozóan 2024-től. Természetesen későbbi kivezetés joga megmaradni, viszont korábbi időpontot nem lehetne meghatározni. Fontos, hogy ezen ösztönzök kivezetése ne egyik napról a másikra történjen, mint ahogyan ezt láthattuk számos település esetében, a zöld rendszámos autók ingyenes parkolását illetően.

4. Univerzális elektromos autótöltő alkalmazás: A probléma abból adódik, hogy közel egy tucat elektromos autótöltő üzemeltető tevékenykedik Magyarországon, mely e-autó töltőállomásokhoz külön regisztráció, illetve applikáció letöltése szükséges. Akár állami szerepvállalással egy olyan univerzális töltőindítási applikációt vagy fizikai kulcsot alkalmazó szolgáltató felállítása szükséges, melyen keresztül az összes szolgáltató elektromos autótöltője elindítható. A töltés díjának elszámolásáért felelős lehetne a közbenső vállalkozás vagy maga az állami szereplő, de az indítás után a fizetés márt történhetne akár közvetlenül az adott töltőoszlopot üzemeltető szolgáltatóval is, a szükséges jogszabály módosításokat követően.

5.Kommunikációs, tájékoztató kampányok országos és helyi szinten: A hazai elektromobilitás terjedésének egyik fő kerékkötője, hogy a környezetkímélő gépjárművek terjedésének elősegítésére eddig nem volt állami szerepvállalással történő komplex kommunikációs kampány. A tévhitek eloszlatását célzó, információáramlást biztosító ismeretanyag, illetve az aktuális és a várható ösztönzők, támogatási formának minél nagyobb publikum számára hozzáférhetőnek kell lennie. Ehhez mindenképpen szükségesnek ítélünk olyan edukációs kampány sorozatok elindítását, melyeken keresztül a jelenlegi és potenciális elektromos autótulajdonosok megalapozott döntéseket hozhatnak az elektromos autó üzemeltetését és vásárlását illetően.

Megjegyzés hozzáfűzése